Jumat, 17 September 2010

रहसिया हुरूफ़ हिजैयाह पड़ा तुबुह मनुसिया

1। alif = hidung2. ba" = mata3. ta" = tempat mata(lubang tempat mata)4. tsa" = bahu kanan5. jim = bahu kiri6. ha = tangan kanan7. kha = tangan kiri8. dal = telapak tangan kanan dan kiri9. dzal = kepala dan rambut10. ro" = rusuk kanan11. zai = rusuk kiri12. sin = dada kanan13. syin = dada kiri14. shod = pantat kanan15. dhod = pantat kiri16. tho" = hati17. zho" = gigi18. ain = paha kanan19. ghoin = paha kiri20. fa" = betis kanan21. kof = betis kiri22. kaf = kulit23. lam = daging24. mim = otak25. nun = nur/cahaya26. wau = telapak kaki kanan dan kiri27. HA" = sungsum tulam 28. lam alif = manusia utuh29. hamzah = memenuhi segala30. ya" = mulut/manusia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar